De Defensiehaven

De Arnhemse Defensiehaven was onderdeel van de IJssellinie. De IJssellinie was een uiterst geheime waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie. Met het in werking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en vijf tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Het water moest zo hoog staan dat vijandelijke troepen niet over land konden oprukken, maar ook weer niet zo hoog dat ze met schepen konden binnenvaren. Om het water snel te kunnen laten binnenstromen én het waterpeil te kunnen controleren werd een aantal ingenieuze waterbouwkundige en militaire installaties ontworpen. Deze verdedigingswerken werden begin jaren ’50 in het diepste geheim aangelegd. De waterlinie bleef tot 1990 ‘top secret’. In de Defensiehaven lag een drijvend caisson die tot zinken kon worden gebracht. Het gebied daarachter viel droog, terwijl het water de IJssel instroomde. Als je goed kijkt zie je op de betonnen muur nog de originele camouflage kleuren.